ตารางการให้คะแนน

ตารางการให้คะแนน2019-09-23T11:47:55+02:00

2019-2020 FIM EWC คะแนน และ รุ่นการแข่งขัน

ผลคะแนนรวมการแข่งขัน FIM EWC 2019-2020 รุ่น Formula EWC & Superstock classes

* ตามข้อบังคับ FIM นั้นคะแนนที่จัดสรรสำหรับรอบสุดท้ายจะได้รับการเลื่อน 150%

คะแนนโบนัสในการแข่งขัน 12 ถึง 24 ชั่วโมง

ทีม EWC และ SST ใน Top10 หลังจากการแข่งขัน 8 ชั่วโมงและ 16 ชั่วโมงงจะได้รับคะแนนโบนัส

คะแนนโบนัสในตำแหน่งกริทสตาร์ท

ในการแข่งขันแต่ละครั้งของ EWC & SST Top5 ในกริทสตาร์ทจะได้รับคะแนนโบนัส