สอบถามข้อมูลติดต่อ:
Richard Rodgers
media@fimewc.com
+44 7503871575

สอบถามข้อมูลเกียวกับทางโทรทัศน์ / วิทยุ:
Pascal Petit
pascal_petit@discovery.com

Vianney Castillo
vianney_castillo@discovery.com

สอบถามเกียวกับทีม:
Renaud Jeanfils
operations@fimewc.com
+32475445093

ผู้สนับสนุน:
Anne-Sophie Gruau
Sponsor Services Manager
anne-sophie_gruau@discovery.com

สอบถามข้อมูลเกียวกับ Discovery Sports Events:
Laura Bilman
laura_bilman@discovery.com

สำหรับต้องข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
Discovery Sports Events. Discovery House. 566 Chiswick High Road, London W4 5YB – United Kingdom. Tel: +44 203 681 3000
Discovery Sports Events. 3, rue Gaston et René Caudron 92798 Issy-Les-Moulineaux cedex 9 – France