สอบถามข้อมูลติดต่อ:
Valérie Moreno
media@fimewc.com
+ 33 610 355 272

สอบถามข้อมูลเกียวกับทางโทรทัศน์ / วิทยุ:
Pascal Petit
pascal_petit@discovery.com

Vianney Castillo
vianney_castillo@discovery.com

สอบถามเกียวกับทีม:
Renaud Jeanfils
operations@fimewc.com
+32475445093

ผู้สนับสนุน:
Mathieu Giusti
Sponsor Services Manager
mathieu_giusti@discovery.com

สอบถามข้อมูลเกียวกับ Eurosport Events:
Laura Bilman
laura_bilman@discovery.com

สำหรับต้องข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
Eurosport Events Ltd. Discovery House. 566 Chiswick High Road, London W4 5YB – United Kingdom. Tel: +44 203 681 3000
Eurosport Events. 3, rue Gaston et René Caudron 92798 Issy-Les-Moulineaux cedex 9 – France