FIM EWC แถลงข่าวออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคมนี้

2020-10-26T10:23:16+01:00ตุลาคม 26th, 2020|2021|

งานแถลงข่าวออนไลน์จะจัดขึ้นบน YouTube และ Facebook ของ FIM EWC
ในวันที่ 31 ตุลาคม (วันเสาร์) เวลา 06.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น (04.00 ตามเวลาบ้านเรา)

สตรีมสดบน YouTube และ Facebook FIM EWC